ЖИВЕЈ ДО МАКСИМУМ

слушај го животот, биди дел од него

 


ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ ЗА ЗАГУБАТА НА СЛУХОТ

Губење на слухот обично започнува незабележано. Дури и едноставните разговори можат да бидат многу заморни за луѓето со оштетен слух. Многу аспекти од секојдневниот живот стануваат сè потешки. Разговорите со најблиските, состаноците, телефонските повици и гледањето телевизија можат да бидат особено предизвикувачки. Во многу случаи, луѓето со оштетен слух ќе се повлечат и ќе станат социјално изолирани. Нивниот квалитет на живот забележително се намалува. Губењето на слухот може да има многу причини. Но, во повеќето случаи, губење на слухот може успешно да се реши.

Проверете го вашиот слух

keyboard_arrow_down

Do not delete or try edit this element


 

Направете го првиот чекор

Самостојно проверете го вашиот слух

  • Ви се чини дека луѓето мрморат?
  • Дали имате потреба да ја зголемувате јачината на звукот на ТВ или радио?
  • Дали полесно го разберете машкиот глас од женскиот или детскиот глас?
  • Дали ви е тешко да го слушнете ѕвонењето на вратата или телефонот?
  • Кога сте во група или во преполн ресторан, тешко ви е да го следите разговорот?
  • Дали имате тенденција да ги ограничувате вашите социјални активности затоа што ви е тешко слушањето и комуницирањето?
  • Дали некој близок ви спомнал дека можеби имате проблем со слухот?

Доколку одговорите на било кое прашање со ДА, можно е да имате проблеми со слухот.

За да добиете професионална проверка на слухот, ве молиме стапете во контакт со специјалистите близу вас.Do not delete or try edit this element